TwitterArtExhibit in The Artshouse

Dit jaar wilde ik meedoen aan de liefdadigheidsactie georganiseerd door TwitterArtExhibit in het Verenigd Koninkrijk, waarvan David Sandum de oprichter is: “Via kunst kunnen we de wereld veranderen”.

TwitterArtExhibit maakt gebruik van sociale media en publieke betrokkenheid om inkomsten te genereren voor goede doelen en non-profitorganisaties. In het verleden heeft #TwitterArtExhibit geld gegenereerd voor een bibliotheek die te kampen had met forse bezuinigingen om de broodnodige kinderboeken te kopen, voor een misbruikte vrouwenopvang om het leven van de gezinnen die ze dienen te verbeteren, en voor een kunstorganisatie die kansarme jonge volwassenen begeleidt ter voorbereiding op een carrière in de beeldende kunst.

Dit jaar zal de liefdadigheidstentoonstelling Molly Ollys Wishes ten goede komen. Molly Olly’s ondersteunen kinderen met terminale en levensbedreigende ziekten in het Verenigd Koninkrijk door het verstrekken van wensen en therapeutisch speelgoed en boeken! Kunstenaars van over de hele wereld hebben deelgenomen door hun kunstwerk ter grootte van een ansichtkaart te doneren. De details van de kunstenaar worden samen met het gedoneerde kunststuk weergegeven, zodat de koper de mogelijkheid heeft om na aankoop contact op te nemen met de kunstenaar. 100% van de opbrengst gaat naar het goede doel.

Ze toonden mijn originele Kleine Vos aquarel in The Artshouse in Stratford upon Avon, samen met kunst van kunstenaars van over de hele wereld! De opening van de tentoonstelling was op 1 april (2017) en dat was een groot succes! Mijn kaart is al verkocht en de tentoonstelling is nu gesloten.

De komende jaren wordt TwitterArtExhibit gehouden in Australië, dus als je wilt deelnemen, kun je je abonneren en op de hoogte blijven via hun website.

Ps: Als je de Kleine Vos leuk vindt, ik heb er een ansichtkaart van laten drukken die verkrijgbaar is in mijn Etsy shop.

 

 

This year I wanted to participate in the charity sale organised by TwitterArtExhibit in the UK, of which David Sandum is the founder, “Through art we can change the world”.

TwitterArtExhibit utilizes social media and public engagement to generate income for charities and nonprofit organizations. In the past, #TwitterArtExhibit has generated funds for a library suffering from deep funding cuts to purchase much-needed children’s books, for an abused women’s shelter seeking to improve the lives of the families they serve, and for an arts organization mentoring underprivileged young adults in preparation for careers in the visual arts.

This year the charity art exhibit will benefit Molly Ollys Wishes. Molly Olly’s support children with terminal and life threatening illnesses across the UK by providing wishes and therapeutic toys and books! Artists from all over the world have participated by donating their piece of art the size of a postcard. The details of the artist are being displayed together with the donated art piece so that the buyer has an oppertunity to contact the artist after purchase. 100% of proceeds will go to the charity. 

They displayed my original Tortoiseshell Butterfly watercolorpainting in The Artshouse in Stratford upon Avon allong with art from great artists from all over the world! The opening of the exhibit was on the 1st of April which was a huge succes! My card has already been sold and the exhibit is now closed.

Next years TwitterArtExhibit will be held in Australia, so if you would like to participate you can subscribe and stay updated via their website.

Ps: If you like the tortoiseshell butterfly I have a postcard available in my Etsy shop.

Advertisements